logo

""

Aktuellt

 • Renovering och kalkning pågår på kyrkbacken

  Arbetet med kalkning av Borgå domkyrka har inletts.

 • Föremål som stulits från gravar under sommaren har hittats

  Östra Nylands polisinrättning informerar att föremål som stulits från begravningsplatser under våren och sommaren har hittats.

 • Övervakning på begravningsplatsen har effektiverats

  Begravningsplatsen har utsatts för vandalisering.

 • Borgå kyrkliga samfällighets resultat 2017 visar ett underskott

  Borgå kyrkliga samfällighets resultat för år 2017 visade ett underskott på ca 270 000 euro efter en lång period med positiva resultat. Minskade skatteintäkter och ökade verksamhetskostnader har haft inverkan på minusresultatet

Vi betjänar

Sjukhuspräster

Begravningsärenden

Familjerådgivning

Följ oss

Facebook

Twitter