logo

Aktuellt

  • Oskötta gravar återgår till den kyrkliga samfälligheten

    Med jämna mellanrum uppmanas oskötta gravars innehavare genom kungörelse att sköta om gravarna. I annat fall återgår graven i den kyrkliga samfällighetens besittning. Genom kungörelsen som nu gjordes återgår 201 gravar till samfälligheten.

  • Mätäjärviprocessen slutförd

    Högsta förvaltningsdomstolen gav 17.8 sitt beslut om iståndsättandet av det av Borgå kyrkliga samfällighet ägda Mätäjärviområdet som tidigare varit avstjälpningsplats. Enligt beslutet ligger ansvaret för saneringen av området hos den förre ägaren Borgå stad.

  • Undantag i samfällighetens tjänster 23.8 och 31.8

    Tisdagen 23.8 stänger samfällighetens info, telefonväxel och byrån för gravärenden redan kl. 12. Samma gäller 31.8 då infon, telefonväxeln, byrån för gravärenden samt pastorskansliet vid Borgå svenska domkyrkoförsamling är stängda hela dagen. Den finska församlingslunchen tar också en paus 31.8

Vi betjänar

Sjukhuspräster

Begravningsärenden

Familjerådgivning

""
Augusti 2016
måntisonstorsfrelörsön
1
2
2.8.
dagens evenemang
3
4
4.8.
dagens evenemang
5
6
7
7.8.
dagens evenemang
8
9
9.8.
dagens evenemang
10
11
11.8.
dagens evenemang
12
13
14
20
20.8.
dagens evenemang
27
28

Följ oss

Facebook

Twitter