logo

""

Aktuellt

 • Övervakning på begravningsplatsen har effektiverats

  Begravningsplatsen har utsatts för vandalisering.

 • Begravningsplatsens sommarsäsong börjar

  Sommarsäsongens arbeten har börjat på Näsebackens begravningsplats.

 • Borgå domkyrka sommaren 2018

  Borgå domkyrka är ett populärt besöksmål på sommaren.

 • Borgå kyrkliga samfällighets resultat 2017 visar ett underskott

  Borgå kyrkliga samfällighets resultat för år 2017 visade ett underskott på ca 270 000 euro efter en lång period med positiva resultat. Minskade skatteintäkter och ökade verksamhetskostnader har haft inverkan på minusresultatet

Vi betjänar

Sjukhuspräster

Begravningsärenden

Familjerådgivning

Följ oss

Facebook

Twitter