logo

Allmänt om uthyrning av utrymmen och hyresvillkor

Allmänt om uthyrning av utrymmen och hyresvillkor

Information om uthyrningen av kyrkor och kapell samt villkoren hittar du här.

Lokaler som hyrs ut
Basuppgifter om de lokaler som hyrs ut hittas i prislistan. Du kan bekanta dig med lokalerna också här.

Hyrestid
Bashyrestiden för en tillställning är 5 timmar (inkl. förberedelser och slutstädning). För tilläggstimmar debiteras separat och om dessa avtalas på förhand i samband med bokningen av lokalen. Det är viktigt att man håller fast vid den avtalade hyrestiden, så att vi kan garantera utrymmena också åt andra användare.

Lokalerna hyrs i huvudsak ut måndag till lördag kl. 9-18. Andra tidpunkter är också möjliga, men med annan debitering.

Arrangemang och utrustning
I hyresavgifterna för lokalerna ingår endast lokalhyran. Mot ett skilt pris erbjuder vi bl.a. borddukar och AV-teknik. Närmare information nedan och i prislistan.

Bords- och stolsarrangemang
I lokalhyran ingår lokalens fasta bordsarrangemang. Om övriga bords- och stolsarrangemang bör avtalas i förväg, tilläggsdebitering från fall till fall.

Borddukar och salsservice
I lokalhyran ingår inte borddukar (med undantag av dopfester) eller övrig salsservice. För festtillfällen kan borden förses med borddukar mot ett skilt pris, se prislistan.

AV-teknik
Till utrymmena kan också bokas AV-teknik mot ett skilt pris, se prislistan. Obs! Internetuppkoppling finns tyvärr inte att tillgå.

Blomsterarrangemang
Via församlingen kan också beställas blomsterarrangemang för olika tillställningar. Då faktureras beställaren enligt utgift och i priset tilläggs en leveransavgift, se prislistan.

Instrument
I flera lokaler finns det också instrument (orgel, flygel, piano etc.). Den som bokat lokalen står för kostnaderna för eventuell stämning. En lokalspecifik förteckning över instrumenten hittas här.

 

PRISER
De avgifter som debiteras för uthyrningen av lokaler och eventuell utrustning hittas i prislistan. I prislistan listas lokalhyresavgifterna för bashyrestiden och för tilläggstimmarna separat.

I hyresavgifterna för lokalerna ingår endast lokalhyran. Eventuella vaktmästartjänster och måltids- eller kaffeserveringstjänster erbjuder vi mot ett skilt pris.

Undantag från avgifterna
För dopfester debiteras inte lokalhyra (oberoende av veckodag), borddukar eller stearinljus, när barnet döps till medlem i Borgå församlingar.

Egna församlingsmedlemmar beviljas 25 % rabatt på lokalhyran för bröllopsfester som ordnas i församlingens utrymmen. Som egen församlingsmedlem räknas också en medlem i ev.luth. kyrkan som tidigare varit medlem i Borgå församlingar eller vars förälder bor i Borgå och är församlingsmedlem. Någondera av paret bör uppfylla ovannämnda kriterier för medlemskap för att rabatt ska kunna beviljas.

En 25 % rabatt på lokalhyran beviljas likaså för minnesstunder som ordnas i församlingens utrymmen till minne av en medlem i Borgå församlingar.

ATT BEKANTA SIG MED UTRYMMENA samt VAKTMÄSTARTJÄNSTER
Den som bokar lokalen bör bekanta sig med utrymmet i förväg med hjälp av vaktmästaren. Man kan kvittera nyckel och bekanta sig med utrymmena vardagar kl. 9-11 – ta på förhand kontakt med vaktmästaren. Anvisningar om användningen av småköken finns i ifrågavarande utrymmen, bl.a. information om utrustningsnivån och förhållningsreglerna.

ORDNA SERVERINGEN SJÄLVSTÄNDIGT ELLER BESTÄLLA DEN AV BESPISNINGSTJÄNSTEN
Det är möjligt att ordna med egen servering i de hyrda utrymmena. Småköken lämpar sig närmast till att ställa fram det som bjuds, värma eller grädda kaffebröd, men inte till matlagning.

Av samfällighetens Bespisnings-, fest- och mötestjänster kan beställas olika högklassiga kaffe-, mat- och mötesserveringar antingen delvis eller helt. Serveringarna beställs i samband med bokningen av utrymmet. Det är inte tillåtet att servera alkohol i samfällighetens utrymmen, frånsett lyckönskningsskålar.

TIPS FÖR EN SMIDIG SJÄLVSTÄNDIGT ORDNAD TILLSTÄLLNING
Då tillställningar ordnas självständigt, lönar det sig att planera genomdförandet på lokalens villkor. Noggrant gjorda förberedelser för det som ska serveras är att rekommendera – det är bra att lägga det ätbara färdigt på fat redan på startplatsen, så att de sedan är lätta att ställa fram. Serveringar med kalla tilltugg är en behändig lösning, medan förberedelserna på plats underlättas av att man skär upp sådant som ska vara skivat redan på startplatsen. Beroende på tillställningen kan det vara bra att anlita någon för kaffekokning (t.ex. från vänkretsen), så att denna uppgift inte faller på värdfolket som underhåller gästerna.

SLUTSTÄDNING
Efter användningen städar och återställer den som hyrt lokalen den i dess ursprungliga skick för nästa användare. Den som hyrt lokalen ansvarar för att kärlen, soporna (också från golvet) etc. förs bort och för att borden torkas.

Vänligen meddela på feedbackblanketten som hittas i varje lokal om något går sönder eller om du märker att någon utrustning saknas. En webbversion av blanketten finns här

BOKNING AV UTRYMMEN, FÖRFRÅGNINGAR OCH ANNULLERINGAR
Porvoon suomalainen seurakunta
: kirkkoherranvirasto.porvoo@evl.fi, (019) 661 1213, (019) 661 1215
Borgå svenska domkyrkoförsamling: borga.domkyrkoforsamling@evl.fi, (019) 661 1223, (019) 661 1224

till början