logo

Borgå kyrkliga samfällighet

Sommararbete på begravningsplatsen?

Begravningsplatsens sommarjobb 2018

Borgå kyrkliga samfällighet anställer för sommarperioden till Näsebackens begravningsplats sommarpersonal totalt cirka 30 personer till tidsbundna arbetsförhållanden för perioden 2018.

Till arbetsuppgifterna på begravningsplatsen hör underhålls- och trädgårdsarbete samt skötsel av skötselgravar. Vi förväntar oss att arbetstagarna klarar av fysiskt utomhusarbete, är punktliga och har samarbetsvilja.

På basen av ansökningarna kallas somliga till intervju och rekryteringen inleds redan under ansökningstiden. Lönesättningen enligt KyrkTAK och arbetstiden per vecka är 38 timmar och 45 minuter.

Ansökningen öppnas mån 29.1.2018 kl. 8.00 och sker endast elektroniskt via nedanstående länkar.


Du kan söka till följande uppgifter:

Parkträdgårdsmästare

Som parkträdgårdsmästare i tidsbundet (1.4. – 31.10.2018) arbetsförhållande anställer vi två personer. Begynnelsetidpunkten kan p.g.a. väderleksförhållanden ändra.

Vi förutsätter att du till din utbildning är trädgårdsmästare, att du har några års branscherfarenhet och har minst T-körkort. Arbete i begravningsplatsmiljö och förtrogenhet med trädgårdsmaskiner räknas som merit.

I ditt arbete bistår du arbetsledningen samt deltar i det praktiska arbetet på det skötselområde som anvisas.

Sök till parkträdgårdsmästarens arbete här.

Specialyrkesman

Under benämningen specialyrkesman I anställer vi två personer. Uppgiften är tidsbunden för tiden 1.4. – 31.10.2018. Begynnelsetidpunkten kan p.g.a. väderleksförhållanden ändra.

Vi förutsätter att du fyllt 18 år och har minst T-körkort. Förtrogenhet med trädgårdsmaskiner räknas som merit.

I ditt arbete deltar du i skötsel och underhåll av begravningsplats och gravar samt vid behov i gravgrävning och –täckning.

Till specialyrkesmäns uppgifter hör också kapellvaktmästarens uppgifter i vilka vi önskar att personerna klarar sig på både svenska och finska. Vid behov bör du också bereda dig på lördagsarbete.

Sök till specialyrkesmannens arbete här.

Säsongarbetare

Som säsongarbetare i tidsbundet (23.4. – 31.10.2018) arbetsförhållande anställer vi 15 personer. Begynnelsetidpunkten kan p.g.a. väderleksförhållanden ändra.

Till dina arbetsuppgifter hör skötsel och underhåll av begravningsplats och gravar, bl. a. rensning av ogräs, krattande, plantering av blommor och skötsel av blombänkar samt klippning av gräsmatta.

Vi förutsätter att du fyllt 18 år. Erfarenhet av park och trädgårdsarbete räknas som merit.

Sök till säsongarbetarens arbete här.

Sommararbete (Studeranden / Skolelever)

Studeranden och skolelever avlönar vi 10-15 personer. Arbetsförhållandena infaller under tiden maj-september 2017 och kan till sin längd vara 1-4 månader. Meddela i din ansökan när du önskar börja och hur länge du kan arbeta. Om du under tidsperioden har begränsningar (t.ex. semesterresa) bör du ovillkorligen meddela om det i din ansökan.

Vi förutsätter att du fyllt 17 år när arbetet börjar.

Sök till sommararbete här.

Ansökningarna bör lämnas senast 25.2.2018
Tilläggsuppgifter ger Taina Äikäs, gsm 040 735 5542 eller taina.aikas(at)evl.fi

Borgå 29.1.2018
Borgå kyrkliga samfällighet

till början