logo

Borgå kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är Borgå kyrkliga samfällighets högsta beslutande organ. Det ihopräknade antalet platser i fullmäktige (41) bestäms enligt det sammanlagda antalet församlingsmedlemmar. Under mandatperioden 2015-2018 har Porvoon suomalainen seurakunta 26 platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Borgå svenska domkyrkoförsamling har 15 platser.

År 2014 valdes vid kyrkliga val följande ledamöter till gemensamma kyrkofullmäktige för mandatperioden 2015-2018:

Representanter för Porvoon suomalainen seurakunta:
Hanni  Jukka
Hoffrén Irmeli
Ikonen Raimo
Jokinen Juha
Järvinen Marja
Kilpirinne Ritva
Kohonen Eila
Korpi Marianne
Koskelainen Soili
Lankia Outi
Laukkarinen Pekka
Liikala Teemu
Luoma Anja
Nurme Kirsi
Pessala Juhani
Pitkänen Liisa
Raitimo Ulla
Reijonen Mikko
Sainio Marja
Sarento Kalevi
Siltala Sami
Sund Kirsti
Talvitie Anna pj.
Nurmilaakso Leila
Turkki Terttu
Vesterinen Raija

Representanter för Borgå svenska domkyrkoförsamling:
Ahlnäs Benita
Andersson Jan
Björkbacka Marit
Blomqvist Ove
Bäcklund Stig
Ekstam Ole
Forsblom Annette
Henricson Marcus
Hiltunen Mikael
Lindén Ingolf vpj.
Sjöström Denice
Sola Ida-Maria
Steffansson Rolf
Uddström Marina
Åberg Christer

Det förs protokoll över gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden.

 

Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden 2019:

Sammanträdena börjar kl. 18, gruppmötena kl. 17. Sammanträden hålls i stora salen i finska församlinghemmet, Lundagatan 5.

torsdag 31.1.2019 (val av ledamöter till organ)
torsdag 6.6.2019 (godkännande av bokslutet)

till början