logo

Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad?

Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad?

FUNDERAR DU på upprättning av ett testamente, arvplanering, vårdvilja, anhörigvård eller ärenden som gäller intressebevakning?
Kan man förbereda sig på sjukdom eller död genom att sköta sina angelägenheter i förväg?

På dessa och flera andra frågor får du svar på en tillställning för sakkunniga som är öppen för alla. Som föreläsare minneshandledare-expert JARI JOKILUHTA.

Efter föreläsningen svarar följande personer på publikfrågor:
Björn Sundqvist, ordförande för äldrerådet

  • häradsskrivare Elina Ravanne, Nylands magistrat
  • jurist Ulla Kivimäki, Mörskom Sparbank
  • vårdchef Katja Blomberg, Borgå stad
  • geronom, minneshandledare Henrietta Janhonen, Minneslots Helsingfors och Östra Nyland
  • sjuksköterska Sanna Rahikainen, expert i palliativ vård
  • Emilia Eklund, OmaisOiva Östra Nyland
  • ledande sjukhuspräst Maikki-Liisa Ruhala, Borgå kyrkliga samfällighet

 

Kaffeservering i början av tillställningen. Förhandsanmälningar senast 9.9.2019 per e-post: pia.ala-soini@evl.fi.

Till förhandsanmälda utdelas handboken Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad? och annat relaterat material på tillställningen.

Tillställningen ordnas bl.a. av: Röda Korset, Minneslots Helsingfors och Östra Nyland, Borgå stad/Äldrerådet, Borgå kyrkliga samfällighet

till början