logo

Kiihtelysvaara

Kiihtelysvaara

Vetskapen om att Kiihtelysvaara kyrka i Norra Karelen brann i september i fjol chockerade förutom ortsborna även många borgåbor som själv har upplevt mordbranden av Borgå domkyrka i 2006. I Borgå förstördes domkyrkans tak, och kyrkobyggnaden tillsammans med lösören led av rökskador m.m.  Kiihtelysvaara träkyrka med spåntak som blev ombyggd på 1700-talet totalförstördes i branden. Kyrkan var den äldsta kyrkan i Joensuu och den var skyddad enligt kyrkolagen. Branden har utretts som mordbrand.

Gemensamma kyrkorådet vid Borgå kyrkliga samfällighet beslutade vid sitt sammanträde 27.9.2018 donera understöd till det möjliga ombyggnadsprojektet av Kiihtelysvaara kyrka. Understödet på 10 000 euro genomförs nu när det har beslutats att en ny kyrka ska byggas på den förstörda kyrkans plats. Gemensamma kyrkorådet vid Joensuu evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet fattade ett principbeslut om att kyrkan byggs vid sitt sammanträde 3.12.2018. Understödet på 10 000 euro genomförs nu när det har beslutats att en ny kyrka ska byggas på den förstörda kyrkans plats.

Fastighetsmästare vid Kiihtelysvaara kyrka Jouni Heiskanen förekom i rubrikerna i fråga om nyheterna om kyrkans brand. Med sina snabba aktioner hade han räddat den värdefulla altartavlan, nattvardssilvren och altarkläderna från den brinnande kyrkan.

– Jag agerade instinktivt och räddade det som kunde räddas. Så här efteråt kan jag bara konstatera att det var det finaste och mest betydelsefulla som jag har gjort i mitt liv men det skedde på den värsta möjliga arbetsdagen, berättar Heiskanen.

Altartavlan i Kiihtelysvaara kyrka före branden. FOTO: Jouni Heiskanen

 

Efter att Heiskanen fick höra om donationen från Borgå kyrkliga samfällighet tog han på luren och ville personligt tacka för understödet.

– Bland den här ledsamma prövningen har kommit upp sådana här skymtar av glädje och hela vår församling vill hjärtligt tacka borgåborna för stödet.

En planeringskommitté har grundats för att planera hur kyrkan byggs och för att kartlägga vad som hände efter att Kiihtelysvaara kyrka brann. Kommittén kommer att föreslå åtgärder för att starta ett projekt om att bygga den nya kyrkan. När byggandet av den nya kyrkan planeras ska utgångspunkten vara att beakta den värdefulla kulturmiljön och församlingens behov idag. Vid planeringen av var den nya kyrkan ska byggas samarbetas med Museiverket.

till början