logo

Ta kontakt

Borgå kyrkliga samfällighetens kontaktuppgifter

BORGÅ KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET  OCH FÖRVALTNINGSVERKET

Besöksadress:

Lundagatan 5, 06100 Borgå  Karta
Postadress: PB 140, 06101 Borgå, telefonväxeln (019) 66 111

Samfällighetens infopunkt och telefonväxel betjänar mån.-fre. kl. 9-14.30.  Infopunkten finns i nedre våningen i Finska församlingshemmet, på adressen Lundagatan 5.

E-post fornamn.efternamn(at)evl.fi om inte annat anges.
Borgå kyrkliga samfällighetens (FO-nummer 0203446-6)  faktureringsadress finns här.

Medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige
Medlemmar i gemensamma kyrkorådet

Mankinen_Sari_2  Wickstrom_Karl-Johan_190x238  Nyqvist_Siv_2_190x238
Sari Mankinen
förvaltningsdirektör
(019) 6611 200, 0400 156 257
Karl-Johan Wickström
personalchef
(019) 6611 201, 040 684 4088
Siv Nyqvist
ekonomichef
(019) 6611 208
 
Ulla Juselius
vik. informatör
0400 566 735
Mira Soukka
translator-kontorsassistent
(019) 6611 282
Jonna Söderholm
byråföreståndare
(019) 6611 205
 Moller_Carita_190x238  Saarinen_Jeanette_190x238  Houni_Marit_190x238
Carita Möller
byråsekreterare
(019) 6611 258
Jeanette Saarinen
redovisningssekreterare
(019) 6611 218
Marit Houni
löneräknare (alterneringsledig t.o.m. 29.3.2020)
(019) 6611 219
Tillman_Ninni_190x238 
Gunilla Erkintalo
visstidsanstäld löneräknare
(019) 6611 219
Arja Repo
löneräknare
(019) 6611 204
Ninni Tillman
byråsekreterare
(019) 6611 340

FASTIGHETSVÄSENDET OCH BESPISNINGSTJÄNSTEN

 Tallberg_Dan_190x238WEB    Karvinen_Markku_190x238
Dan Tallberg 
fastighets-och anskaffningschef
(019) 6611 202, 040 711 2808
Timo Kraufvelin
lokalitetsingenjör
040 488 9009
Markku Karvonen
arbetsledare
040 357 6665
   Toni Palm  
Risto Piela
specialyrkesman
(alterneringsledig t.o.m. 31.12.2019)
040 512 0540
Toni Palm
fastighetsskötare
040 537 2779
Henrik Penttilä
visstidsanställd specialyrkesman
040 169 9174

VAKTMÄSTARE, KYRKVAKTMÄSTARE OCH GÅRDSKARLAR
– Finska församlingshemmets vaktmästare: 0400 619 309
– Svenska församlingshemmets vaktmästare: 0400 619 309
– Mariagårdens (i Gammelbacka) vaktmästare: 040 486 7178
– Borgå domkyrkas vaktmästare: 040 538 1716
Bergholm_Tommy_190x238 Laurila_Eena_190x238  Leskinen_Tina_190x238
Tommy Bergholm Elena Laurila Tina Leskinen
 Tero  Nybom_Pia_2_190x238  PelkonenKari190x238WEB
Tero Liljamo
övervaktmästare,
vaktmästarnas närmaste chef
0400 959 087
Pia Nybom Kari Pelkonen
 Tornroos_Ulla_190x238  Stahl_Björn_190x238
Ulla Törnroos
(på arbetsledighet)
Björn Ståhl
 Perttula_Timo_190x238
Timo Perttula
(vid behov)
HUSMÖDRAR
 Engstrom_Nina_190x238  karlqvist_Maria_190x238
Mariagården i Gammelbacka:
Nina Engström
husmor
040 596 3615
keittio.gbacka(at)evl.fi
Svenska församlingshemmet:
Maria Karlqvist
husmor
040 596 3514
kok.svenska(at)evl.fi
Finska församlings-
hemmet:
Tiina Partanen
husmor
040 511 8688
keittio.suomalainen(at)evl.fi
 

 

 

Jessica Blomqvist
kock
jessica.blomqvist(at)evl.fi
Verksamheten i Pellinge kursgård
Jiviksvägen 18, 07370 Pellinge Karta

  • Pellinge inkvarterings- och bespisningstjänster sköts av Petteri Uuttu,  ppette@gmail.com, t. 041 453 4549.
  • Borgå svenska domkyrkoförsamlingens lägervärdar på Pellinge: 040 685 1589
  • Lägervärdar i Porvoon suomalainen seurakunta på Pellinge: 040 685 1589

BEGRAVNINGSVÄSENDET


BYRÅN FÖR GRAVÄRENDEN, 
 öppettider mån.-fre. kl. 9-13Besöksadress: Lundagatan 5, 2. vån., 06100 Borgå Karta– begravningsväsendets kundservice
– gravavtal, fakturering
– tid för jordfästning bokas vid församlingens pastorskansli.
Näsebackens begravningsplatsens områdeskarta, minnesplats
 Liitiainen_Isa_190x238  Sundman_Tarja_190x238WEB
Isa Liitiäinen
byråföreståndare/kassör
(019) 6611 203
Tarja Sundman
byråsekreterare
(019) 6611 257
BEGRAVNINGSVÄSENDET
Näsebackavägen 5, 06100 Borgå Karta
 Markku Blom  Aikas_Taina_2_190x238
Markku Blom
chef för begravningsväsendet
0400 494 694
Taina Äikäs
gravgårdens arbetsledare
040 735 5542

SPECIALYRKESMÄN OCH SÄSONGARBETARE
Backman_Bo190x238WEB  Ek_Patrik_190x238WEB
Bo Backman
040 730 4802
Patrik Ek
040 730 4805
Jan Eklund
040 730 4806
Hytonen_Jani190x238WEB Lindberg_Jari190x238WEB
Jani Hytönen
040 674 7447
Jari Lindberg
040 730 4807
Jouni Manninen
040 674 7467

SJUKHUSSJÄLAVÅRD, sjukhuspräster

 Maikki-LiisaRuhala2017_190x238WEB  Ala-Soini_Pia190x238WEB  
Maikki-Liisa Ruhala
ledande sjukhuspräst
0400 640 369
maikki-liisa.ruhala(at)evl.fi;
ext-maikki-liisa.ruhala(at)hus.fi

Anträffbar:
Borgå sjukhus: mån., tis., tor,  Svalåkerns servicehem: ons., Johanna-hemmet: fre.
Pia Ala-Soini
sjukhuspräst
040 526 7485
pia.ala-soini(at)evl.fi

Anträffbar:

Majbergets servicehem: mån., Brandbackens servicehus: tor., fre.,
Borgå sjukhus, psykiatriska avdelningen: ons., Näse rehabiliteringscenter, Wilhelmina: tor., fre.

FAMILJERÅDGIVNINGSCENTRALEN

Besöksadress: Kyrkobrinken 2  Karta
Tidbeställningen: mån.-ons. kl. 10 – 12 tfn. (019) 6611 315

 Sari Varpama  Björkestam_Anita_190x238WEB  Hella_Mika_190x238WEB
Sari Varpama
chef familjerådgivare
040 481 9989
Anita Björkestam
familjerådgivare
040 724 4699
Mika Hella
familjerådgivare
040 724 4431
     
Maj-Britt Jokela
mottagningssekreterare
019 6611 315

BORGÅ DOMKYRKA

Kyrkotorget 1, 06100 Borgå

Öppen för allmänhetenI maj-september är Borgå domkyrka öppen för allmänheten från måndag till fredag kl. 10-18,  lördagar kl. 10-14, söndagar och helgdagar kl. 14-17.

I oktober-april är Domkyrkan vanligen öppen från tisdag till lördag kl. 10-14 och söndagar och helgdagar kl. 14-16.

  1. Vänligen notera, att Domkyrkans öppettider och guidningstider kan variera på grund av kyrkliga förrättningar och andra evenemang.
till början