logo

Lätt renovering på kyrkbacken

Lintujenkokoontuminen_hein+ñkuu2016 790x440
För kyrkbacken har planerats underhållsåtgärder för pågående och nästa år.

Lätt renovering på kyrkbacken

För kyrkbacken har planerats underhållsåtgärder för pågående och nästa år. Kalkputsen på ytterväggarna och på ingångarna i stenmuren har börjat falla sönder och kräver underhåll i större skala. Meningen är att kalkningsarbetet utförs först nästa år, eftersom det kräver bl.a. relativt stora byggnadsställningsarbeten vid kyrkan.

Lilla kyrkan och Domprostgården ämnar man, å andra sidan, måla redan denna sommar. Det gamla spåntaket på Lilla kyrkan börjar dessutom vara rätt gammalt, så också dess iståndsättning utreds.

Jordvärme till Domkyrkan

En större under planering varande förändring på kyrkbacken är utbytandet av oljeuppvärmningen mot jordvärme. Genom ändringen eftersträvas mer miljövänlig uppvärmning, mer behärskade underhållskostnader samt självförsörjning.

Projektets genomförande håller som bäst på att planeras och kommer troligtvis att sättas igång i slutet av året.

till början