logo

Renovering pågår på kyrkbacken

Renovering pågår på kyrkbacken

Borgå domkyrka får en ny glänsande exteriör när arbetet med kalkning av domkyrkan inleds på förhösten. Med stöd av gemensamma kyrkorådets beslut startar RQA-Rakennus Oy kalkningsentreprenaden i början av september. Arbetet inleds vid kyrkans södra fasad. Kalkningsentreprenaden omfattar också andra reparationsåtgärder, såsom renovering av trädelar och fönster, putslappning och reparation av sprickor. Under hösten framskrider arbetet från södra fasaden till norra fasaden.

Arbetet fortsätter vid västra och östra gaveln nästa år. Entreprenaden omfattar också renovering av portarna till Domkyrkans murar och klockstapeln som enligt den preliminära tidtabellen startar i maj-juni nästa år.

Arbetet med kalkning och renovering kommer att synas innanför kyrkans murar eftersom entreprenören behöver både byggnadsställningar och lyftanordningar för att utföra arbetet. De områden där arbetet pågår ska avgränsas, men enligt entreprenören strävar man efter att hålla gångvägarna till kyrkan öppna under loppet av hösten. Innanför murarna i det nordöstra hörnet kommer man att placera ett stödområde för arbetsplatsen med upplag och personalutrymmen.

På kyrkbacken pågår också en annan entreprenad delvis samtidigt med kalkningen eftersom man övergår till energieffektiv jordvärme. Jordvärmebrunnar borras utanför kyrkans murar i början av september då arbetet kan medföra tillfälliga damm- och bullerolägenheter i några veckor.

Värmepumparna kommer att kopplas senare på hösten då det område där arbetet pågår måste avgränsas innanför murarna. Man kan troligen börja använda jordvärme för uppvärmning i slutet av året när uppvärmningsperioden börjar.

Man strävar efter att minimera de olägenheter som arbetet med kalkning och jordvärme medför. Det kan dock tidvis förekomma trafik på arbetsplatsen, ändrade trafikarrangemang samt bullerolägenheter eller andra olägenheter. Arbetet kommer i huvudsak att ske dagtid, och enligt nuvarande uppgifter kommer det inte att ha någon större inverkan på tillställningar och verksamhet som ordnas i kyrkan.

till början