logo

Städnings- och reparationsarbeten på Näsebacken fortsätter

Städnings- och reparationsarbeten på Näsebacken fortsätter

Städnings- och reparationsarbeten på Näsebacken fortsätter på det område på begravningsplatsen som ligger på Gamla Helsingforsvägens sida under vecka 44. De kompoststräng som ligger på området används för att fylla ut sluttningsområdet och för landskapsgestaltning. Arbetet fortsätter i oktober-november.

till början