logo

Våra lokaler

Bild: Niko Laurila Photography

Borgå domkyrka

Kyrkotorget 1, tfn (019) 6611 250, 040 538 1716 Karta

3D- rundtur i Borgå domkyrka: stig in här!
Ta en virtuell guidningstur i Borgå domkyrka här!

BORGÅ DOMKYRKA ÄR ÖPPEN FÖR ALLMÄNHETEN:

I maj-september (sommaröppettider):
från måndag till fredag kl. 10-18 (midsommarafton 22.6.2018 kl. 10-14, midsommardag 23.6.2018 kl. 14-17 och söndag 24.6.2018 kl. 14-17).
lördagar kl. 10-14
söndagar och helgdagar kl. 14-17.

I oktober-april (vinteröppettider):
måndagen stängd
från tisdag till lördag kl. 10-14
söndagar och helgdagar kl. 14-16.

Vänligen notera att Domkyrkans öppettider kan variera på grund av kyrkliga förrättningar. Speciellt på sommarlördagar äger många vigslar rum i Domkyrkan, varvid det kan finnas begränsningar för allmänhetens tillträde till kyrkan.

 

Borgå domkyrka – fest och vardag

Borgå domkyrka är huvudkyrka i Borgå svenska domkyrkoförsamling och därmed också den centrala kyrkan i Borgå stift. Domkyrkan är samtidigt den viktigaste gudstjänstlokalen i Porvoon suomalainen seurakunta. I kyrkan samlas man till gudstjänster, konserter och kyrkliga förrättningar. Speciellt populär är kyrkan som vigselkyrka. Borgå domkyrka betjänar både den finsk- och den svenskspråkiga befolkningen.

Tuomiokirkko sisältä

Bokning

Domkyrkan bokas för kyrkliga förrättningar via pastorskansliet.  I kyrkan finns plats för 700 personer. Mera om bokning av Domkyrkan: Lokaler för dig

Orgel

Urkurakentamo Veikko Virtanen OY 1978, fasad: Olof Swan 1799
Mera information om orgeln och andra instrument hittar du här.

Flygning av obemannade flyganordningar invid kyrkan

I Borgå domkyrka ordnas många kyrkliga förrättningar och bl.a. musikverksamhet. Obemannade flyganordningar som flyger på domkyrkogården kan upplevas störande eller t.o.m. hotande och farliga av både gäster och arrangörer – vilket de facto redan hänt. Kyrkans känsliga brandsäkerhetsanordningar kan också reagera på eventuella flygande anordningar. Vi önskar att alla respekterar de heliga förrättningarna och kyrkan, dess gård och gravfriden på gården samt kyrkans besökare och deras privatliv. Därför ber vi att inga obemannade flyganordningar flygs innanför murarna på domkyrkogården utan separat tillstånd av Borgå kyrkliga samfällighet.
Kontakta Domkyrkans vaktmästare, tfn (019) 6611 250, eller fastighetsväsendets arbetsledare, tfn 040 357 6665, om du planerar flyga en obemannad flyganordning innanför kyrkomurarna.

Porvoon tuomiokirkko sisäkuva

Borgå domkyrkas historia

Borgå domkyrkas historia går bakåt ända till 1200-talet. Då var Borgå ännu en obetydlig handelsplats, som inte ens hade stadsrättigheter. Trots det byggdes här vid övergången till 1300-talet en kyrka av sten. Då staden växte blev det också aktuellt att bygga om och förstora kyrkan. Utbyggnadsarbetena i Borgå domkyrka blev äntligen klara 1414-1418. Byggmästare i detta jättelika projekt var den ryktbare Carsten Nubuhr från Rostock.

År 1723 blev Borgå domkyrka en biskopskyrka, då biskopssätet flyttades från Viborg till Borgå efter Stora nordiska kriget. Kyrkan har under århundradenas lopp varit mycket utsatt. Den har brunnit fyra gånger under krigstid: åren 1508, 1571, 1590 och 1708. Under fortsättningskriget år 1941 blev kyrkan träffad av en bomb. Kyrkan sista brand, som är den enda under fredstid, ägde rum 29.5.2006 när kyrkan utsattes för en anlagd brand. Skadorna reparerades under åren 2006-2008 och kyrkan invigdes på nytt 30.11.2008.

Tuomikirkon uudelleen käyttöönotto

 

Borgå domkyrka är viktig för borgåborna, men kyrkan är också betydelsefull ur ett nationellt perspektiv. Den kan väl jämföras med t.ex. Åbo domkyrka. Om väggarna i Borgå domkyrka kunde tala, kunde de berätta om historiska ögonblick som berör alla finländare.

Vid Borgå lantdag 1809 avgjordes Finlands statliga historia för minst ett århundrade framåt. Finland anslöts till Ryssland, men erhöll autonomi, och då uttalade den ryska tsarenAlexander I sina berömda – och även ifrågasatta – ord, genom vilka Finland ”upphöjdes till en nation bland nationer”. Här började Finlands utveckling mot en modern demokratisk stat.

Borgå är känt också för att främja relationer mellan olika kyrkor. År 1992 undertecknades i Borgå domkyrka den s.k. Borgåresolutionen, som förde lutheraner och anglikaner betydligt närmare varandra. Tack vare denna händelse är vår domkyrka och namnet Borgå vida känt på olika håll i världen. Borgå blev en symbol för mellankyrkliga ekumeniska strävanden och växelverkan.

 

till början