logo

Våra lokaler

Lilla kyrkan

Pikkukirkko

Lilla kyrkan, Kyrkotorget 1, den rödmålade träbyggnaden invid Borgå domkyrka Karta
Tfn (019) 6611  251

Den rödmålade träkyrkan invid klockstapeln, på samma tomt som Domkyrkan, invigdes år 1740 och var tidigare finska församlingens kyrka.

Kyrkofullmäktige beslöt riva Lilla kyrkan år 1964, men i oktober 1972 beslöt kyrkofullmäktige dock enhälligt att kyrkans skulle renoveras. Arbetena utfördes 1973-1974 under ledning av professor Nils-Erik Wickberg. Lilla kyrkan togs åter i bruk 10 mars år 1974. Medan Domkyrkan återuppbyggdes efter branden år 2006 användes Lilla kyrkan flitigt.

Pikkukirkko sisältä

Altarkrucifixet är från 1700-talet, och i kyrkan hänger också två altartavlor från 1800-talet . Orgeln är byggd år 1887 av Bror Axel Thulé och har åtta stämmor. Predikstolen är från 1800-talet och ljusstakarna köpta år 1880

Kyrkan bokas via pastorskansliet för förrättningar såsom dop, vigsel och minnesstunder. Kyrkan rymmer 170 personer. Mera om bokning av kyrkor och kapell: Lokaler för dig

 

 

till början