logo

Våra lokaler

Lokaler för dig

Borgå kyrkliga samfällighet och dess församlingar har, som stöd för församlingsarbetet, förutom Borgå domkyrka och Lilla kyrkan kapell, bl.a. två församlingshem i centrum, ett församlingscentrum i Gammelbacka samt Brobackstugan och Domprostgården i gamla staden. En stor del av lokalerna kan hyras för dop- och bröllopsfester och minnesstunder, men också för t.ex. möten, konserter och olika slags evenemang.

Information om uthyrningen av lokaler

Priserna för lokaler och tjänster (Här kan du också lätt jämföra olika lokaler med varandra)
Allmänt om uthyrningen av lokaler samt hyresvillkoren
Uthyrning av kyrkor och kapell
Serveringar för olika tillställningar
Instrumentförteckning enligt lokal

Våra lokaler

Borgå domkyrka
Lilla kyrkan
Näsebackens begravningskapell
Övriga kyrkor och kapell

Finska församlingshemmet
Svenska församlingshemmet
Mariagården

Brobacksstugan
Domprostgården
Kursgårdar

Tilläggsuppgifter om lokalerna, deras utrustning, tillgänglighet samt om bokning av dem får man på pastorskansliet.

Sillanmäen tupa

Stämningsfulla Brobacksstugan invid kyrkan lämpar sig till exempel för dopfester.

 

Ruotsalainen seurakuntakoti

I församlingshemmen finns också många rum som är lämpliga för möten. I bilden en av möteslokalerna i Svenska församlingshemmet.

Gammelbackan kirkkosali

Den ljusa församlingssalen i Mariagården kan också användas bland annat som utbildningssal.

juhlasali_haakattausBröllopsdukning i Festsalen i Finska församlingshemmet.

till början