logo

Våra lokaler

Begravningskapell

Näsebackens begravningskapell

besöksadress Näsebackavägen 8 Karta

Begravningskapellet byggdes för över 100 år sedan och intill denna dag har det tjänat församlingsmedlemmarna väl. Om begravningskapellets historia kan du läsa här.

Näsinmäen siunauskappeli

Jordfästning i Näsebackens kapell

Merparten av de avlidna jordfästs i Näsebackens begravningskapell, där det finns plats för 90 personer. Vid  stora begravningar tjänar Domkyrkan eller Lilla kyrkan bättre som jordfästningsplats. Då och då kan det vara svårt att få tid för jordfästning i begravningskapellet. Då det är fråga om kremering kan också Domkyrkan, Lilla kyrkan, Mariagården eller Lundagatans kapell i finska församlingshemmet användas för jordfästning.Tidsbeställningar för jordfästning görs vid församlingarnas pastorskansli.

 

till början