logo

Våra lokaler

Muita kirkkoja ja kappeleita

Övriga kyrkor och kapell

Mera information om bokning av kyrkliga samfällighetens lokaler:
Lokaler för dig

Lundagatans kapell
Lundagatan 5, Borgå, 4. vån.  Karta

Kapell_2

Lundagatans kapell finns i fjärde våningen i finska församlingshemmet, på adressen Lundagatan 5. Det finns plats för ca 40 personer. Lokalen lämpar sig för t.ex. dop och vigsel. Kapellet bokas för förrättningar via pastorskansliet

Kyrkosalen i Mariagården
Slingervägen 1, 06400 Borgå. Karta

Mariagården är ett församlingscenter i Gammelbacka. Tidigare stod huvudbyggnaden till Gammelbacka herrgård på samma ställe. På finska heter församlingscentret Gammelbackan seurakuntakeskus.

Kirkkosali

Bokningar för förrättningar görs på pastorskansliet. Övriga tillställningar bokas hos församlingssekreteraren i finska församlingen, tfn. 019 66 11 217.

Församlingssalen är försedd med orgel och rymmer 200 personer. Församlingssalen kan användas för bl.a. dop, vigsel och jordfästning.
Herrgårdssalen är en trevlig plats för möten och fester och rymmer 25-35 personer. I aulan finns plats för 60 personer.

KAPELL OCH BYKYRKOR
Medlemmarna i Borgå svenska domkyrkoförsamling och Porvoon suomalainen seurakunta har till sitt förfogande också andra kapell och bykyrkor, som inte ägs av Borgå kyrkliga samfällighet.

Emsalö kapell
Emsalövägen 853, 06950 Emsalö, bokningar tfn 019-542 722 eller 0400-840 108, Runa Stjernberg. Karta

Emäsalon kappeli

Domkyrkoförsamlingen firar gudstjänst i Emsalö kapell tredje söndagen i månaden kl. 10. Kapellet är ursprungligen en bondgård från 1802, donerad av Gustaf Erik och Astrid Hanna Stjernberg, ombyggd till kapell enligt ritningar av arkitekt Olof Stenius och invigt år 1955 av biskop G.O.Rosenqvist. Kapellet ägs av Emsalö kapellförening och det rymmer ca 60 personer.

Kullo bykyrka
Laversvägen 8, 06830 Kulloby, Bokningar tfn 040 767 8686, Maj-Britt Antell. Karta

kulloon kappeli

Domkyrkoförsamlinen firar gudstjänst i Kullo bykyrka sista söndagen i månaden kl. 10.   Bykyrkan ägs av Kullo kristliga förening. Den är ritad av byggmästare Johannes Kullman och invigd år 1916 av domprost Edvard Hannula.

Mikaelskapellet, Fagersta
Vålaxvägen 553, Fagersta. Kapellet ägs av Barnens by r.f.
Karta

Mikaelin kappeli

Ritat av arkitekt Hilding Ekelund och invigt Mikaelidagen år 1936 av biskop
Max von Bonsdorff..

Sankt Olofs kapell, Pellinge
Hörbergsvägen 15, 07370 Pellinge. Bokningar tfn 040 189 5812,  Lisbeth Forss. Karta

Pellingin kappeli

Domkyrkoförsamlingen firar gudstjänst i St Olofs kapell andra söndagen i månaden kl. 10.  Kapellet ägs av Pellinge kapellförening. Ritat av Gunvor Ekholm och invigt år 1959 av biskop G.O.Rosenqvist.

Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka
Svartbäcksvägen 28,  06880 Kärrby, bokningar tfn 09 272 4088, Birgitta Hassel. Karta

Svartbäck

Domkyrkoförsamlingen firar gudstjänst i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka första söndagen i månaden kl. 10. Under sommaren kl. 18. Kapellet ägs av Karmels kyrkoförening. Skärgårdskyrkan är ritad av arkitekt Carl Frankenhaeuser och invigd år 1934 av biskop Max von Bonsdorff.

till början