logo

Begravningsärenden

Begravningsplatsen och kapellet

Näsebackens begravningsplats

När kristendomen kom till Finland förde den också med sig ett nytt begravningsskick. Man började begrava de döda kring kyrkorna och under kyrkornas golv. Så också i Borgå på området kring domkyrkan. Området var dock trångt, stenigt och brant och lämpade sig mycket dåligt för ändamålet. Det var således synnerligen motiverat att man i Borgå 1789 grundade en ny begravningsplats, Näsebackens begravningsplats. Den är en av Finlands äldsta begravningsplatser som anlagts skilt från kyrkobyggnaden.

Begravningsplatsen har under sin historia utvidgats många gånger och omfattar idag ca 29,4 ha anlagd begravningsplats. Den senaste utvidgningen omfattade ett konfessionslöst gravområde. Det färskaste utbyggnadsprojektet har startat och man kan följa med hur projektet framskrider under fliken Utbyggnad av begravningsplatsen.

Till personalstyrkan på Näsebackens begravningsplats hör nio personer året om och fyra personer i lördagsarbete (bisyssla). Till sommaren anställs sammanlagt ca 30 personer till att sköta om begravningsplatsen. Begravningsplatsen är traditionellt en sommararbetsplats som uppskattas av skolelever och studerande. För sommarperioden anställs ett tiotal skolelever och studerande till begravningsplatsen.

Reglemente för begravningsväsendet
Begravningsplatsens minnesmärkesinstruktion
Näsebackens bergravningsplats områdeskarta (Minnesplats)

Näsebackens begravningskapell

Begravningskapellet byggdes för över 100 år sedan och intill denna dag har det tjänat församlingsmedlemmarna väl. Om begravningskapellets historia kan du läsa här.

Näsinmäen siunauskappeli

 

Jordfästning i Näsebackens kapell

Merparten av de avlidna jordfästs i Näsebackens begravningskapell, där det finns plats för 90 personer. Vid  stora begravningar tjänar Domkyrkan eller Lilla kyrkan bättre som jordfästningsplats. Då och då kan det vara svårt att få tid för jordfästning i begravningskapellet. Då det är fråga om kremering kan också Domkyrkan, Lilla kyrkan, Mariagården eller Lundagatans kapell i finska församlingshemmet användas för jordfästning.

Tidsbeställningar för jordfästning görs vid församlingarnas  pastorskansli.

 

till början