logo

Begravningsärenden

Hauta-asiaintoimisto

Byrån för gravärenden

Förvaltningsverkets byrå för gravärenden betjänar i frågor som gäller begravningsplatsen, begravningar och gravars skötsel, t.ex:

  • gravars besittning, gravrättsfrågor, minnesmärken
  • beställning av gravskötsel och skötselfakturering
  • beställningar som gäller begravningen (gravplats, gravgrävning och -täckning, gravens iståndsättning efter begravningen)

 

Ovan nämnda beställningar som rör begravningen görs vid byrån för gravärenden.
Tid för jordfästning bokas vid församlingens pastorskansli.

Kontaktuppgifter och öppettider


Byrån för gravårenden är
 öppen må-fr kl. 9-13.
Besöksadress: Lundagatan 5, 2. vån., 06100 Borgå Karta
– begravningsväsendets kundservice
– gravskötselavtal, fakturering
– tid för jordfästning bokas vid församlingens pastorskansli.

I byrån blir ni betjänade av:
Isa Liitiäinen, byråföreståndare/kassör, (019) 6611 203
Tarja Sundman, byråsekreterare, (019) 6611 257

Begravningsväsendet finns på Näsebackavägen 5, 06100 Borgå Karta.
Chef för begravningsväsendet är Markku Blom, 0400 494 694 och gravgårdens arbetsledare är Taina Äikäs, 040 735 5542.

till början