logo

Begravningsärenden

Gravplatser

Hautausmaa

Kist- eller urngravplats överlåts i första hand till borgåbor. Nya kistgravplatser överlåts inte till personer från andra orter.

De anhöriga borde, om möjligt, först använda gamla gravplatser, som är i deras besittning, förrän en ny gravplats överlåts till dem. Gravarnas besittningstid är 25 år.
Efter att besittningstiden löpt ut kan graven inom utsatt tid lösas in på nytt.

Minneslundar

En gravplats kan också vara belägen i en minneslund. Minneslundarna är urngravområden där privata gravar inte finns utan hela området kan anses som en enda grav. De avlidnas exakta plats i minneslunden meddelas inte mera i ett senare skede. Minneslundarna sköts av den kyrkliga samfälligheten.

Det konfessionslösa gravområdet

Från början av år 2007 har man på Näsebackens begravningsplats haft tillgång till ett konfessionslöst gravområde. Området är gemensamt för närområdets församlingar och kyrkliga samfälligheter. På området kan begravas (i kista eller urna) personer, som bott på samarbetsförsamlingarnas verksamhetsområden. Begravning sker endast på anhörigas uttryckliga önskan.

Man kan komma överens om gravplatsvisning via byrån för gravärenden tfn (019) 6611 257 eller (019) 6611 203. Byrån ger också uppgifter om gravar och deras inlösningspris samt information i gravskötselfrågor.

Gravars inlösningspris och pris för begravningstjänster 2019

Prislista för gravskötslar 2019 

till början