logo

Våra tjänster

Familjerådgivning

Familjerådgivining

Svårigheter i parförhållandet, i familjen eller i din egen livssituation?

Familjerådgivningscentalen kan vara den rätta platsen för dig som behöver tala med en utomstående. Du kan boka tid för en diskussion och komma ensam, tillsammans med din partner eller med hela familjen. Tillsammans finner vi möjligheter och lösningar som passar din situation.

Våra tjänster är avgiftsfria och vår personal har tystnadsplikt. Familjerådgivarna står också till tjänst med arbetshandledning, utbildning och familjefostran. Vi arbetar förutom på de båda inhemska även på engelska. Familjerådgivningscentralen upprätthålls av Borgå kyrkliga samfällighet. Vi betjänar också invånare i Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä och Borgnäs. Läs mera om centralen

Medling vid skilsmässa

Läs broschyren Medling vid skilsmässa.

Länkar och tips – stöd i webben

Kontaktuppgifter och öppettider:

Besöksadress: Kyrkobrinken 2 Karta
Tidsbeställning må-on kl. 10 – 12 tel. (019) 6611 315
Ytterligare kontaktinformation finns här.

till början