logo

Våra tjänster

Kirkkoherranvirasto

Pastorskanslierna

Alla ärenden som gäller dop, vigsel eller jordfästning sker via pastorskansliet. Här kan man ansluta sig till kyrkan och gå ut ur kyrkan. På pastorskansliet får man också ämbetsbevis och släktutredningar.

Pastorskansliet sköter också hindersprövning för äktenskap, om båda eller den ena av dem som ska gifta sig är medlem i Borgå svenska domkyrkoförsamling. I internationella äktenskapsfrågor ber vi er vända er till magistraten i Borgå.

Lokaler för kyrkliga förrättningar (bl.a. dop, vigsel och jordfästning) bokas på pastorskansliet. Övriga lokaliteter bokas hos församlingssekreteraren, tfn (019) 661 1221, 040-526 7481.

Tilläggsuppgifter direkt från pastorskanslierna:

TIlläggsuppgifter om tjänster från Borgå svenska domkyrkoförsamlings pastorskansli finns här.
Tilläggsuppgifter om tjänster från Porvoon suomalainen seurakuntas pastorskansli finns här.

 

till början